Adatvédelem

Interforst Hungary Kft

H-8900 Zalaegerszeg

Körmendi út 12

Telefonon elérhetőek vagyunk :

  • Hétfő - Péntek  800 – 1600 óráig
  • + 36-30-684-1606
  • + 36-30-558-1036
  • e-mail: szakuzlet@interforst.hu 

Üzletünk nyitva tartása:

  • Hétfő - Péntek  800 – 1600 óráig

 

Jogi nyilatkozat

1. Online ajánlat tartalma

A szerző semmiféle felelősséget nem vállal a rendelkezésére bocsátott információk aktualitásáért, korrektségéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerző nem vonható felelősségre, anyagi v. szellemi természetű károkért, amelyek hiányos és nem teljes információhoz vezetnek, továbbá nem igazolható szándékos v. durva gondatlanságból elkövetett magatartás vétsége forog fenn a szerző részéről. Minden ajánlat nem kötelező és kötelezettség nélküli. A szerző határozottan fenntartja magának, hogy egyes oldalakat v. az egész ajánlatot külön értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, kihúzzon belőle vagy a publikációt részlegesen, ill. véglegesen beszüntesse.

 

2. Adatok és linkek

A közvetlen v. közvetett adatoknál az idegen internet oldalakon („linkek“), amelyek a szerző felelősségi körén kívül vannak, felelősségre vonás kizárólag csak akkor történhetne, amikor a szerzőnek tudomása van a tartalomról, és technikailag lehetséges és elvárható lenne, hogy megakadályozza a jogellenes tartalmak felhasználását. A szerző ezzel nyomatékosan kijelenti, hogy a link elhelyezés időpontjában illegális tartalmak a linkelendő oldalakon nem voltak ismertek. Az aktuális és a jövőbeni konstrukcióra, a linkelt/összekapcsolt oldalak tartalmaira v. szerzőségre a szerző semmiféle befolyással nem rendelkezik. Ezért kifejezetten távol tartja magát minden linkelt/összekapcsolt oldalak tartalmától, amelyet a link elhelyezése után megváltoztattak. Ez a megállapítás érvényes minden ily módon ajánlott információ fel nem használására is, jótáll az oldal ajánlattevője, beleértve a saját internetajánlatán belül elhelyezett linkeket és adatokat, valamint a szerzői vendégkönyvekben, vitafórumokon, címjegyzékekben való idegen bejegyzéseket. Az illegális, hiányos v. nem teljes tartalomért és különösen a károkért, amelyek a felhasználásból v. adatokból származtak, nem az, amely a linkekről a mindenkori publikációra csupán utal.

 

3. Szerzőségi és ismertetőjel-jog

A szerző azon van, hogy ügyeljen minden publikációban a felhasznált grafikákra, hangdokumentumokra, video szekvenciákra (zenei motívumok) és szövegekre, hogy használják az általa készített grafikákat, hangdokumentumokat, video szekvenciákat és szövegeket, vagy hogy licencia mentes grafikákhoz, hangdokumentumokhoz, video szekvenciákhoz és szövegekhez nyúlnak. Minden internetajánlaton belül megnevezett és adott esetben egy harmadik személy által védett márkajel és árujegy alá van vetve korlátlanul a mindenkor érvényben lévő ismertetőjel-jog rendelkezéseinek, és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogainak. Csak a puszta megnevezés alapján nem vonható le az a következtetés, hogy a márkajel nem a harmadik személy jogai által védett! A copyright (szerzői jog) a közzétett, a szerző által készített tárgyakért marad csak az oldalak szerzőjénél. Sokszorosítás, vagy ilyen grafikák, hangdokumentumok, video szekvenciák és szövegek felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a szerző határozott hozzájárulása nélkül nem megengedett.

 

4. Adatvédelem

Amennyiben az internetajánlaton belül fennáll annak a lehetősége, hogy személyes vagy üzleti adatok (Email cím, név, címzés) bevitelére kerül sor, úgy ezeknek az adatoknak az önként vállalt alapra való átengedése a felhasználó részéről megtörténik. Minden felajánlott szolgáltatás igénybevétele és megfizetése megengedett, amennyiben technikailag lehetséges és ésszerű – ilyen adatok közlése nélkül is, ill. névtelenségbe vagy álnévbe bújtatott adatokról is lett légyen szó. Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős vezetője, mindent elkövet annak érdekében , hogy a rendelkezésre bocsájtott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. LXIII.tv. Adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására.

 

5. Ennek a felelősség kizárásnak a jogi hatályossága

Ez a felelősség kizárás az internetajánlat részeként tekinthető, erre már utaltunk. Továbbá érvényes jogállás ennek a szövegnek részeire v. egyes megszövegezéseire nincsenek, már nem vagy nem teljesen megfelelőek, maradnak a dokumentum többi részei tartalmukban és érvényességükben érintetlenek

 

 

 

Kapcsolat

Interforst Hungary Kft.

8900 Zalaegerszeg,
Körmendi u. 12.
Telefon: +36-30-6841606
Interforst Hungary Kft. - Magyar