Üzletszabályzat

Üzletszabályzat (Vásárlási feltételek)

 

1.) Általános rendelkezések

Az Interforst Hungary Kft (továbbiakban: eladó) szállítása, teljesítései és ajánlatai kizárólag ezen üzletfeltételek alapján történnek. Ez érvényes minden jövőbeni ügyletkötésre, abban az esetben is, ha azokról nem született külön nyomatékos megegyezés.

Ettől az üzleti feltételektől való eltérés akkor érvényes, ha abban a felek külön megegyeztek.

 

2.) Ajánlat és szerződéskötés:

Az eladó ajánlatait kötöttség nélkül teszi meg, az eladóra nézve szerződési kötelezettséget vagy ajánlati kötöttséget nem eredményez. A vevő által tett elfogadó nyilatkozat azonban létrehozza a szerződést, ugyanakkor a vevő által küldött megrendelés csak abban az esetben hozza létre a szerződést amennyiben azt az eladó visszaigazolja.

Az eladó ajánlatát Euróban is megteheti. (lehetőség van Euróban történő számlakiegyenlítésre is)

 

3.) Árak

Az árak eltérő jelölés hiányában Forintban értendők. Az eladó ajánlatát Euróban is megteheti (lehetőség van Euróban történő számlakiegyenlítésre is). A kérésre kiadott ajánlatok nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, a szállítás, csomagolás, és egyéb költségeket, amelyek külön kerülnek felszámításra.

Az árak kiskereskedelmi árak.

A vételár megállapítása során a termék szállítás napján érvényes valuta eladási Ft/Eur árfolyam az irányadó. Az esetleges árfolyamkockázat a vevőt terhelik.

Az árváltoztatás jogát minden esetben fenntartjuk.

 

4.) Tulajdonjog

Minden kiszállított termék , a vételár teljes kifizetéséig az eladó tulajdonát képezik.

  

5.) Bemutatott termékek

A vásárolt áruk részletes jellemzőit részletesen, a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett lévő információkból ismerheti meg.

Az eladási ár mindig a kiválasztott árú vagy árú csoport mellett kerül feltüntetésre. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Amennyiben ár nincs feltüntetve kérjük kérje árajánlatunkat.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

 

6.) Garancia, szavatosság

Az Eladó termékeire a hatályos jogszabálynak megfelelő szavatossági és jótállási időt vállal, de ez terméktípustól függően eltérő lehet. Gépek, berendezések esetében a garanciális idő 12 hónap. A garancia nem vonatkozik a kopó forgó alkatrészekre, illetve a nem rendeltetés szerű használatból eredő meghibásodásra.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a mindenkor érvényes jogszabályban foglaltak az irányadók.

 

7.) Megrendelés

Weboldalunkon lehetőség van az árucikkek megtekintésére, és kapcsolat felvétel után történő megrendelésére. E-mail-en történő megrendelés, vagy érdeklődés esetén az alábbi címen állunk rendelkezésére: szakuzlet@interforst.hu Illetve a telefonos elérhetőségeinken:  Mobil: +36  30 684 1606, Mobil: +36-30 558 1036

 

8.) Szállítás

Az eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételekkel, de a megrendelést követően legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Olyan egyedi termékeknél , ahol az itt közölt 30 napon belül nem biztosítható, az Eladó közli a Vevővel az eltérő szállítási határidőt. A Vevő szabadon dönt a termék megvásárlásáról. Amennyiben a vevő több olyan árut vásárol aminek a szállítási határideje eltérő akkor a leghosszabb szállítási határidőt kell figyelembe venni. A raktáron lévő termékeket 3 munkanapon belül eljuttatjuk a Vevőkhöz. Az eladó mindenkor jogosult a részszállításra vagy a részteljesítésre. A szállítási költségek a vevőt terhelik.

Szállítás futárszolgálattal:  Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése a vevő hibájából adódóan sikertelen, úgy még egy alkalommal ismét megkísérli a Futárszolgálat a kézbesítést. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a vevő által kért új időpontban, az ismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellet kerülhet sor. Amennyiben a megrendelt termék cseréjére van szükség a visszapostázás esetén utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni.

 

9.) Fizetési feltételek

Az áru ellenértékét és a szállítási költséget az áru átvételekor a futárnak kifizeti, vagy átvétel előtt átutalja.

 

10.) A felelősség korlátozása

Az értékesítési rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:

-         Az Interneten elküldött és / vagy fogadott bármilyen adat

-         Bármilyen az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az értékesítési rendszer akadálytalan működését, kapcsolatfelvételt és a vásárlást.

-         Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

-         Bármely papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.

-         Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.

-         Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

Az eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt , ami az értékesítési rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás és a vásárlás, minden esetben a Vevő felelősségére történik.

A Vevő felelősége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az Eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményekért,ami nem az irányítás alatt áll, s amire nincs közvetlen rálátása.

Az eladó indokolt esetben vagy a rajta kívülálló okok miatt szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, kiértesíti a Vevőt a szállítás előtt.

Az Eladó jogi úton érvényesíti minden olyan személyekkel szemben akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.

Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben a vevő semmilyen kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.

A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv, és a között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

 

 

A honlappal kapcsolatos észrevételek

 

A www.interforst.hu informatikai hátterét a Webgenerátor Kft. felügyeli.
A weboldal Galeus CMS alapon működik.

Az oldal esetleges hibás működésével kapcsolatos észrevételeit a fejlesztes@webgenerator.hu címre küldje.

A weboldal tartalmával kapcsolatos észrevételeit a(z) szakuzlet@interforst.hu címre küldje.

Köszönjük, hogy meglátogatta oldalainkat!

Interforst Hungary Kft. - Magyar